Unesco stebri

ŠTIRJE DELORSOVI STEBRI IZOBRAŽEVANJA

Prvi steber: Učiti se, da bi vedeli.

 • V novem tisočletju se spreminja vsebina poučevanja: učitelj pomaga učencem izbirati in osmišljati informacije okrog njega, učiti, kako se učiti, odpirati medpredmetna problemska področja, npr. skrb za okolje, za zdravje, obvladovanje konfliktov …
 • Proces poučevanja se enakomerno porazdeli med šolo, delo in prosti čas.
 • Okrepi se učenje socialnih in etičnih veščin.
 • Strogo vodene aktivnosti se menjavajo s spontanimi individualnimi iniciativami.
 • Učiteljeva najvažnejša vloga je motivirati za vsebine.

 

Drugi steber: Učiti se, da bi znali delati.

 • Učimo se in razvijamo svoje sposobnosti za ravnanje v konkretnih praktičnih razmerah.
 • Navajamo na skupinsko delo.
 • Poudarjamo osebno predanost delu.

 

Tretji steber: Učiti se, da bi znali živeti skupaj.

 • Učimo se o sebi in drugih, učimo se spoštovanja sebe in drugih.
 • Razvijamo strpnost do vseh vrst drugačnosti.
 • Učimo se reševati konflikte skozi dialog.
 • Učimo se učinkovitega samoizražanja in komuniciranja z drugimi.
 • Učimo se skupaj, od vseh, iz različnih kulturnih izkušenj.
 • Učimo se živeti z naravo.
 • Učimo se živeti skupaj in deliti med seboj (z družino, prijatelji in drugimi).

 

Četrti steber: Učiti se biti.

 • Izobraževanje prispeva k celovitemu razvoju vsakega posameznika (k njegovemu duševnemu in telesnemu razvoju, čustvovanju, smislu za lepoto, k osebni odgovornosti in duhovnim vrednotam).
 • Učimo se, da bi postali modri, da bi znali koristno in pravilno uporabljati svoje znanje in sposobnosti, da se zavemo, kdo smo v odnosu do drugih.
 • Učimo se kontrolirati svoje obnašanje, spoštovati druge ljudi in razvijati sočutje do njih.
(Vseh ogledov 1.040, danes 1)
Dostopnost