Sreda – referati

PREDSTAVITEV REFERATOV NA MEDNARODNEM STROKOVNEM SIMPOZIJU »ZLATI REZ« NA TEMI DA BI ZNALI DELATI IN DA BI VEDELI

sreda, 18. 9. 2019 od 16.00-17.30 na Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec

 

UČILNICA 1

URA MODERATOR: PRISPEVEK
16.00-16.15 Ksenija Bernetič, OŠ Danile Kumar: SPODBUJANJE RAZMIŠLJANJA PREK POEZIJE PRI POUKU V 2. RAZREDU
16.15-16.30 Damjana Brglez, OŠ Majšperk: POPESTRIMO POUK PRVEGA TUJEGA JEZIKA
16.30-16.45

Bojana Dimc in Tanja Štokar, OŠ Jurija Dalmatina Krško:

ŠOLA ZA JUTRI – USPELO NAM JE/SPODBUJANJE BRALNE PISMENOSTI V 3. RAZREDU; RAZVIJANJE IN POJMOV IN POJMOVNIH MREŽ V 3. RAZREDU

16.45-17.00 Doroteja Renčelj, OŠ Franca Lešnika – Vuka: IZVAJANJE DIFERENCIACIJE PRI ZAČETNEM OPISMENJEVANJU S POMOČJO ABECEDNE KNJIGE
17.00-17.15 Karmen Jezernik, OŠ Franca Lešnika – Vuka: OPISMENJEVANJE PO FONOMIMIČNI METODI Z ELEMENTI NTC

 

UČILNICA 2

URA MODERATOR: PRISPEVEK
16.00-16.15 Vesna Hojnik, II. Gimnazija Maribor: UPORABA STATISTIKE PRI POUKU BIOLOGIJE V GIMNAZIJI
16.15-16.30 Terezija Jamnik, Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija Ravne na Koroškem: FUNKCIJSKA ZVRSTNOST IN MEDJEZIKOVNA STILIZACIJA PRI OBRAVNAVI UMETNOSTNIH IN NEUMETNOSTNIH BESEDIL V SREDNJI ŠOLI
16.30-16.45 Bernarda Pavlovec Žumer, Gimnazija Škofja Loka: POUK RETORIKE V KLASIČNEM ODDELKU GIMNAZIJE ŠKOFJA LOKA
16.45-17.00 Katarina Bučar, OŠ Stražišče Kranj: ŠPANŠČINA NA OŠ STRAŽIŠČE KRANJ
17.00-17.15 Miran Kodrin, Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija Ravne na Koroškem: ANAGRAM KOT UČNI PRIPOMOČEK PRI UTRJEVANJU BESEDOSLOVJA

 

UČILNICA 3

URA MODERATOR: PRISPEVEK
16.00-16.15 Urška Krajnc, OŠ Tončke Čeč, Trbovlje: UPORABA MATEMATIKE V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU
16.15-16.30 Gordana Kurmanšek, Prva osnovna šola Slovenj Gradec: ANALEMATIČNA SONČNA URA
16.30-16.45 Klementina Lindič, OŠ Gorišnica: ŠAHOVSKA DEJAVNOST-GIMNASTIKA UMA
16.45-17.00 Tamara Oblak, OŠ Črna na Koroškem: MEDPREDMETNO POVEZOVANJE Z IKT
17.00-17.15 Mojca Pajek, OŠ Podlehnik: TI, JAZ, ON …

 

UČILNICA 4

URA MODERATOR: PRISPEVEK
16.00-16.15 Blaž Preglau, OŠ Fram: OBRAVNAVANJE ZGODOVINSKIH TEM V ANGLEŠČINI
16.15-16.30 Urška Medved, OŠ Hajdina: STRATEGIJE DELA Z BESEDILI PRI POUKU ANGLEŠČINE
16.30-16.45 Anja Košir, Zavod sv. Stanislava, OŠ Alojzija Šuštarja: DRUŽBOSLOVNI TEDEN-ŠOLA AKTIVNEGA DRŽAVLJANSTVA, KRITIČNEGA MIŠLJENJA, ŽIVLJENJSKEGA ZNANJA IN MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA
16.45-17.00 Ksenija Uršej, Prva osnovna šola Slovenj Gradec: DIGITALNA PISMENOST V PRVI TRIADI

 

 

UČILNICA 5

URA MODERATOR: PRISPEVEK
16.00-16.15 Bojana Peterka, OŠ Vodice: OBJEKTIVNO USTNO VREDNOTENJE ZNANJA
16.15-16.30 Nataša Preglau Borko, II. Gimnazija Maribor: MOTIVACIJA PRI POUKU SLOVENŠČINE
16.30-16.45 Mateja Prevodnik Mayland, Gimnazija Škofja Loka: SEDEM STRATEGIJ FORMATIVNEGA SPREMLJANJA
16.45-17.00 Nataša Rotovnik Sukič, Prva osnovna šola Slovenj Gradec: RABA BRALNIH UČNIH STRATEGIJ PRI POUKU KNJIŽEVNOSTI
17.00-17.15 Svetlana Klemenčič, OŠ Loče: INOVATIVNI PRISTOP K IZBOLJŠANJU BRALNE PISMENOSTI

 

UČILNICA 6

URA MODERATOR: PRISPEVEK
16.00-16.15 Simona Verdinek Špenger, OŠ Brezno – Podvelka: FORMATIVNO SPREMLJANJE PRI PODALJŠANEM BIVANJU
16.15-16.30 Maja Pur Tretjak, Prva osnovna šola Slovenj Gradec: FORMATIVNO SPREMLJANJE V TRETJEM RAZREDU
16.30-16.45 Ivana Gregec, OŠ Danile Kumar: EVALVACIJA UVAJANJA DIGITALNEGA OPISMENJEVANJA MED DRUGOŠOLCI OŠ DANILE KUMAR
16.45-17.00 Renata Kolman, Prva osnovna šola Slovenj Gradec: LUTKOVNI KROŽEK
17.00-17.15 Eva Osojnik, Prva OŠ Slovenj Gradec: DOBRODELNI BAZAR- UČENJE ZA ŽIVLJENJE

 

UČILNICA 7

URA MODERATOR: PRISPEVEK
16.00-16.15 Maja Živec, OŠ Franca Lešnika – Vuka: RAZUMEVANJE SPREMEMB AGREGATNIH STANJ SKOZI IGRO
16.15-16.30 Matevž Živec, OŠ Franca Lešnika – Vuka: UPORABA IKT V PODALJŠANEM BIVANJU ZA IZOBRAŽEVALNE NAMENE
16.30-16.45 Saša Žust, OŠ Dragomelj: UPORABA IKT KOT SREDSTVO POVEZOVANJA
16.45-17.00 Katja Piculin Žlogar, OŠ Danile Kumar: DIGITALNO OPISMENJEVANJE V PRVI TRIADI OSNOVNE ŠOLE
17.00-17.15 Branka Čenčič, Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za strojništvo: TEHNIŠKI DNEVI KOT POVEZAVA MED OSNOVNO IN SREDNJO ŠOLO

 

UČILNICA 8

URA MODERATOR: PRISPEVEK
16.00-16.15 Igor Jeram, Prva osnovna šola Slovenj Gradec: ROBOTIKA
16.15-16.30 Damjan Gašparič, OŠ Fram: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA V 9. RAZREDU
16.30-16.45 Vera Trafela, Prva OŠ Slovenj Gradec: ORGANIZACIJA IN VODENJE ŠOLE V NARAVI
16.45-17.00 Silvija Sambt, OŠ Fokovci: RAZVIJANJE PODJETNIŠTVA – VEŠČINE 21. STOLETJA
17.00-17.15 Nace Pruš, Prva OŠ Slovenj Gradec: REKREATIVNI ODMOR: »VSI VEN«

 

UČILNICA 9

URA MODERATOR PRISPEVEK
16.00-16.15 Urška Kovač Grad, OŠ Dragomelj: PAMETNI URBANI VRT
16.15-16.30 Urška Krvina, OŠ Brezovica pri Ljubljani: FOTOGRAFSKI KROŽEK NA OSNOVNI ŠOLI
16.30-16.45 Andreja Masten, OŠ Gorišnica: POPESTRITEV POUKA V OPB
16.45-17.00 Nuša Pruš, Prva osnovna šola Slovenj Gradec: NARAVOSLOVNA UČILNICA – POT DO TRAJNEGA ZNANJA
17.00-17.15 Tanja Blaznik, OŠ Franca Lešnika – Vuka: UČILNICA V NARAVI

 

(Vseh ogledov 115, danes 1)