Oddaja prispevkov

Obveščamo vas, da je zadnji rok oddaje celotnega prispevka in naročilnice do petka 5. 7. 2019. Končni program posveta bo objavljen do konca meseca avgusta.

Simpozij Zlati rez

V okviru Unesco dnevov na Prvi OŠ Slovenj Gradec bo potekal Simpozij z naslovom Zlati rez.  

Program

SREDA, 18. 9. 2019 Učiti se, da bi vedeli (prenova učnih načrtov, diferenciacija in individualizacija pouka, preverjanje in ocenjevanje znanja, normativi in standardi znanja, domače naloge, tuji jeziki, izbirni in neobvezni predmeti, več ur...

Organizator

Organizator simpozija je Prva osnovna šola Slovenj Gradec   Vse dodatne informacije lahko dobite pri ORGANIZACIJSKEM ODBORU, ki ga sestavljajo: Ravnateljica Prve osnovne šole Slovenj Gradec Zvonka Murko Lidija Konečnik Mravljak: lidija.konecnik@guest.arnes.si (031 302...

Navodila za pripravo prispevka

Obsega do 8 strani (pisava Times New Roman, velikost črk je 12 pt, presledek med vrsticami pa 1,15 pt), prispevka ni potrebno napisati po točno določeni metodologiji.  Vsak prispevek mora vsebovati elektronski naslov avtorja...