Program

SREDA, 18. 9. 2019

Učiti se, da bi vedeli (prenova učnih načrtov, diferenciacija in individualizacija pouka, preverjanje in ocenjevanje znanja, normativi in standardi znanja, domače naloge, tuji jeziki, izbirni in neobvezni predmeti, več ur predmeta šport v urnik, bralna pismenost, formativno spremljanje pouka, otroci s posebnimi potrebami, nadarjeni učenci, učenci z odločbami, učila in učni pripomočki, delovni zvezki, uporaba IKT, medpredmetno povezovanje);

Učiti se, da bi znali delati (naravoslovna učilnica, več predmetov z ročnimi spretnostmi, tehnika in tehnologija v 9. razredu, pouk gospodinjstva  v III. triadi kot obvezni predmet, računalništvo kot obvezni predmet, mini praksa v podjetjih in ustanovah v okviru poklicne orientacije v 9. razredu);

 

ČETRTEK, 19. 9. 2019

Učiti se, da bi znali živeti skupaj (dnevi dejavnosti, šola v naravi, tabori, organizacija in delo v jutranjem varstvu in v podaljšanem bivanju, projekt RaP, Erazmus+, različni projekti, sprejemanje drugačnosti, interesne dejavnosti, krožki, učna pomoč, prostovoljstvo, smernice za poučevanje otrok tujcev);

Učiti se biti (šola za starše, vzgojni načrt, šolski red, roditeljski sestanki, govorilne ure, medgeneracijsko druženje, povezovanje z zunanjimi institucijami: zdravstvo, fakulteta, razvoj osebnosti, neodvisnosti in razsodnosti, pozitivna disciplina, mediacija, razredništvo, razredne ure, svetovalna služba…).

 

Za sodelovanje na Mednarodnem strokovnem simpoziju se prijavite v programu Katis (po 30. 6. 2019).

Do petka, 31. 5. 2019 (z možnostjo podaljšanja) aktivni udeleženci pošljite izvleček prispevka v slovenskem in angleškem jeziku, prijavnico in soglasje na spletni naslov: zlatirez.prvaossg@prva-os-sg.si .

Kotizacija za udeležence simpozija, ki znaša 90 €, vključuje prehrano, izvedbo in e-publikacijo. Za izdajo potrdila je obvezna prisotnost v času simpozija.

Program Mednarodnega strokovnega simpozija bo dostopen od ponedeljka, 30. 6. 2019, na spletni strani Prve osnovne šole Slovenj Gradec http://www.prva-os-sg.si/  pod zavihkom Projekti – Šola 21. stoletja.

(Vseh ogledov 487, danes 1)

Morda vam bo všeč tudi...