Četrtek – referati

PREDSTAVITEV REFERATOV NA MEDNARODNEM STROKOVNEM SIMPOZIJU »ZLATI REZ« NA TEMI UČITI SE BITI,  UČITI SE, DA BI ZNALI ŽIVETI SKUPAJ

četrtek, 19. 9. 2019 od 12.00-13.20 na Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec

 

UČILNICA 1

URA MODERATOR: PRISPEVEK
12.00-12.15 Martina Bizjak, Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana: ŠPORTNO – SPOZNAVNI TABOR NA SREDNJI STROKOVNI ŠOLI
12.15-12.30 Saša Bogataj Suljanović, Gimnazija Škofja Loka: ORGANIZACIJA PREVENTIVNIH DEJAVNOSTI IN ŠOLE ZA STARŠE NA GIMNAZIJI ŠKOFJA LOKA V POVEZAVI Z DELOVANJEM LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE
12.30-12.45 Melita Meglič, Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana, UPORABA MOBILNE APLIKACIJE PRI ORIENTACIJSKEM TEKU
12.45-13.00 Petra Popič, Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija Ravne na Koroškem: FILOVIZIJA
13.00-13.15 Helena Skaza Birk, Šolski center Slovenske Konjice- Zreče, Gimnazija Slovenske Konjice: POVEZUJEMO NARAVOSLOVJE IN DRUŽBOSLOVJE

 

 

UČILNICA 2

URA MODERATOR: PRISPEVEK
12.00-12.15 Tanja Gartner, Gimnazija Škofja Loka: SODELOVANJE GIMNAZIJE ŠKOFJA LOKA PRI PROJEKTU CROSSING BORDERS
12.15-12.30 Mira Razdevšek, Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija Ravne na Koroškem: NIMAMO PLANETA B!
12.30-12.45 Anita Rudolf Pečnik, Šolski center Velenje: POMEN IZOBRAŽEVANJA IN VLOGE ZA AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO, PRIMER PROJEKTA ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA PARLAMENTA
12.45-13.00 Doroteja Rušnik Stramšak, Šolski center Slovenske Konjice- Zreče: SKUPNA PRIHODNOST V EVROPI- ERAZMUS+, UMETNOST ZDRUŽUJE
13.00-13.15 Klavdija Mori, Prva OŠ Slovenj Gradec: POMOČ IN PODPORA SLOVENSKEMU JEZIKU NA AVSTRIJSKEM KOROŠKEM

 

UČILNICA 3

URA MODERATOR: PRISPEVEK
12.00-12.15 Veronika Gosak Krebs, Prva OŠ Slovenj Gradec: MOŽGANI NA ZASLONSKI TARČI
12.15-12.30 Tanja Jankovič, OŠ Danile Kumar: BITI TUKAJ IN ZDAJ SKUPAJ Z UČENCI
12.30-12.45 Irena Demšar, Zavod sv. Stanislava, OŠ Alojzija Šuštarja: INKLUZIJA SLABOVIDNEGA UČENCA S CEREBRALNO PARALIZO
12.45-13.00 Andreja Dobnikar, OŠ Brezovica: OTROCI Z ASPERGERJEVIM SINDROMOM
13.00-13.15 Vesna Mesarič Lorber, OŠ Hajdina: USTVARJANJE SPODBUDNEGA IN VARNEGA UČNEGA OKOLJA ZA UČENJE ŽIVLJENJA V SKUPNOSTI DRUG Z DRUGIM

 

UČILNICA 4

URA MODERATOR: PRISPEVEK
12.00-12.15 Hermina Rot, OŠ Gorje: ŠOLSKA MEDIACIJA KOT NAČIN VZGOJE ODGOVORNIH MLADOSTNIKOV DRUŽBE PRIHODNOSTI
12.15-12.30 Urška Šuštaršič, OŠ Danile Kumar: KREATIVNI ALI PASIVNI- PRIMER DOBRE PRAKSE DELA Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI
12.30-12.45 Janja Uršič, OŠ Danile Kumar: CELOSTNA RAST MLADOSTNIKA
12.45-13.00 Mihaela Hozjan, Prva OŠ Slovenj Gradec: STARŠI OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
13.00-13.15 Majda Erlač, OŠ Podlehnik: ALI VESTE…

 

UČILNICA 5

URA MODERATOR: PRISPEVEK
12.00-12.15 Tanja Blaznik Cvetko, OŠ Brezno- Podvelka: BRALNI VEČER NA OŠ BREZNO- PODVELKA
12.15-12.30 Henrika Kaiser, OŠ Neznanih talcev Dravograd: MOJCA POKRAJCULJA
12.30-12.45 Kristina Kovačič, Carolina Visentin, Ana Pulko, Večstopenjska šola “Vladimir Bartol” – TRST: SLOVENSKA ŠOLA V ITALIJI
12.45-13.00 Urška Samec, OŠ Brezno- Podvelka: PRAVLJIČNA JOGA V RAZREDU
13.00-13.15 Mojca Ruter, Prva OŠ Slovenj Gradec: BRATI ALI NE BRATI

 

UČILNICA 6

URA MODERATOR: PRISPEVEK
12.00-12.15 Suzana Makič, OŠ Koroški jeklarji Ravne na Koroškem: POVEZANI Z GLASBO
12.15-12.30 Lea Breznik, OŠ Hudinja: KAKO SE SOOČATI Z IZZIVI V ŠOLI 21. STOLETJA?
12.30-12.45 Barbara Fale, OŠ Jurija Vege: ZDRUŽENI V GLASBI
12.45-13.00 Karmen Jerenko, OŠ Hajdina: FILATELISTIČNI KROŽEK NA OŠ HAJDINA

 

UČILNICA 7

URA MODERATOR: PRISPEVEK
12.00-12.15 Marko Sonjak, OŠ Črna na Koroškem: FITKOTI- VKLJUČEVANJE GIBANJA V ŠOLSKI VSAKDAN
12.15-12.30 Robert Grom, OŠ Rovte: IZKAZNICA ZA SMUČARSKI IZPIT
12.30-12.45 Jasmina Hudrap, CŠOD AJDA: ŠOLA V NARAVI:«GOSPA« VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA
12.45-13.00 Janja Kogelnik, Šolski center Ravne na Koroškem, Srednja šola Ravne: DIJAKI SREDNJE ŠOLE RAVNE OPRAVILI HUMANO DELO
13.00-13.15 Stanka Stružnik, OŠ Vodice: LOV NA MAMUTA

 

UČILNICA 8

URA MODERATOR: PRISPEVEK
12.00-12.15 Simona Špolad, OŠ Stražišče Kranj: IMPRO KOT PROSTOR DELA IN ZABAVE
12.15-12.30 Majda Tamše Horvat, OŠ Podgorje pri Slovenj Gradcu: VODENJE RAZREDA
12.30-12.45 Tjaša Hace, OŠ Franja Goloba Prevalje: POPESTRITEV PROSTOROV NA ŠOLI Z NAMENOM GIBANJA IN IGRE TER POPESTRITEV POUKA S SODOBNO TEHNOLOGIJO
12.45-13.00 Petra Turk, OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu: VZGAJANJE PODJETNIŠKE MISELNOSTI V PRVI TRIADI OSNOVNE ŠOLE
13.00-13.15 Melita Tertinek, OŠ Brezno-  Podvelka: TEAM BUILDING ZA OTROKE

 

UČILNICA 9

URA MODERATOR: PRISPEVEK
12.00-12.15 Helena Korat, OŠ Podgorje pri Slovenj Gradcu: DOVOLJ JE LE EN DOBER UČITELJ
12.15-12.30 Božidarka Vivat, Prva OŠ Slovenj Gradec: UČINKI MEDNARODNIH PROJEKTOV
12.30-12.45 Janja Jakljič, OŠ Metlika: SPODBUJANJE PODJETNOSTI, RADOVEDNOSTI, SAMOINICIATIVNOSTI IN USTVARJALNOSTI V OSNOVNI ŠOLI
12.45-13.00 Željka Janjac, OŠ Metlika: RAVNATELJ KOT MOTIVATOR UVAJANJA SPREMEMB V ŠOLSKI PROSTOR
13.00-13.15 Svetlana Jović, OŠ Jurija Dalmatina Krško: E- TWINNING PROJEKT- VRLINE

(Vseh ogledov 93, danes 1)